Inwestuj i rozwijaj swoją firmę

Kredyt inwestycyjny umożliwia sfinansowanie przedsięwzięć, które przyczynia się do powiększenia majątku i rozwoju Firmy.

Kredyt inwestycyjny to efektywne źródło finansowania inwestycji w Firmie. Daje możliwości sfinansowania nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta,

a w szczególności finansowanie przedsięwzięć nowych i rozwojowych:

  • zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu
  • zakupu działki pod inwestycje
  • zakupu lub budowy nieruchomości
  • zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych

Kredyt inwestycyjny może być udzielony na okres nawet do 15 lat.

Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem

Dlaczego warto?

optymalne planowanie inwestycji

długi okres spłaty pozwala na rozsądne zaplanowanie przedsięwzięcia​

finansowanie inwestycji

finansowanie znacznej części inwestycji ze źródeł zewnętrznych

poprawa płynności

kredyt nie blokuje środków bieżących

efektywne zarządzanie

wspomaga zarządzanie finansami firmy

Atuty kredytu - przegląd cech:

  • Indywidualnie dopasowane warunki kredytowania do potrzeb klienta
  • długoterminowy charakter kredytu - ma to ogromne znaczenie przy kosztownych inwestycjach, gdyż pozwala na rozłożenie kosztów w czasie
  • kredyt średnio - lub długoterminowy - w zależności od sytuacji kredytobiorcy
  • formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie z klientem
  • dogodne warunki spłaty kredytu – możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, bez dodatkowych kosztów

Przydatne dokumenty: