Dodatkowe środki dla Twojej firmy.

Kredyt w rachunku kredytowym, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą. Może być dodatkowym źródłem finansowania majątku obrotowego firmy i znacznie poprawić jej bieżące działanie.

Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie:

Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym

Każde uruchomienie transzy, dokonane w ciężar rachunku kredytowego powoduje zmniejszenie o wykorzystaną kwotę dostępnych środków pieniężnych w ramach kredytu i uniemożliwia ponowne jej wykorzystanie.

Maksymalna kwota kredytu uzależniona od posiadanej zdolności kredytowej.

Dlaczego warto?

komfort

ułatwia utrzymanie bieżącej płynności Firmy

więcej możliwości

dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności

zabezpieczenie

zróżnicowane formy zabezpieczenia

elastyczność

elastyczność w spłacie kredytu i szerokie możliwości wykorzystania przyznanych środków

Atuty kredytu - przegląd cech: