Odnawialne środki finansowe dla Twojej firmy.

Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

To kredyt odnawialny o ustalonym limicie w rachunku bieżącym.

W okresie obowiązywania umowy może być wykorzystywany wielokrotnie.
Jest korzystną formą finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt przyznawany jest na pokrycie bieżących zobowiązań, skutecznie poprawia płynność finansową firmy.

Dlaczego warto?

więcej możliwości

w ramach dostępnego limitu kredytowego możesz wielokrotnie zadłużać się i spłacać kredyt odpowiednio do potrzeb i możliwości firmy

finansowanie bieżące

dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności firmy

efektywne zarządzanie

wspomaga zarządzanie finansami firm, poprawia sytuację finansową Firmy i daje możliwość skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych

oszczędność

wszelkie wpływy na rachunek zmniejszają saldo zadłużenia, obniżając koszt kredytu

Atuty kredytu - przegląd cech: