Remont, modernizacja, przebudowa - to wszystko możliwe z kredytem "Wspólny Remont"!

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Kredyt „Wspólny Remont” to kredyt inwestycyjny na dowolne cele remontowe lub modernizacyjne realizowane w zakresie zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej.

Kredyt przeznaczony jest m.in. na: