Remont, modernizacja, przebudowa - to wszystko możliwe z kredytem "Wspólny Remont"!

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Kredyt „Wspólny Remont” to kredyt inwestycyjny na dowolne cele remontowe lub modernizacyjne realizowane w zakresie zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej.

Kredyt przeznaczony jest m.in. na:

  • finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych m.in. z: modernizacją, remontem, adaptacją, przebudową, ulepszeniem lub konserwacją infrastruktury technicznej nieruchomości itp.
  • refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Wspólnotę z własnych środków, z uwzględnieniem odpowiednich warunków
  • spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez wspólnotę w innym banku z uwzględnieniem pewnych warunków
  • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wspólnoty