Rachunek walutowy umożliwia gromadzenie środków, a także przeprowadzanie rozliczeń walutowych

Rachunek walutowy dedykowany jest przedsiębiorcom aktywnie wykonującym operacje walutowe oraz obrót transgraniczny.

Posiadanie rachunku walutowego umożliwia:

wysyłanie i otrzymywanie przelewów z zagranicy bez przewalutowań

bezpieczne gromadzenie oszczędności w walutach obcych

proste i wygodne przeprowadzanie bezgotówkowej wymiany walut

wpłaty i wypłaty w walutach obcych

Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie prowadzi rozliczenia w następujących walutach: EUR, USD, GBP, CHF

Posiadając konto walutowe zyskujesz: