Nowoczesny wymiar akceptacji kart płatniczych w punktach handlowo - usługowych.

Terminal płatniczy POS to urządzenie, które służy do autoryzacji i realizacji transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi w punktach handlowo – usługowych. Terminale POS oferowane przez Bank akceptują wszystkie rodzaje kart, w tym karty zbliżeniowe, dzięki którym regulowanie płatności za drobne wydatki trwa bardzo krótko. Dzięki współpracy Banku Spółdzielczego w Łaskarzewie z IT CARD oraz firmą ELAVON proponujemy bardzo korzystne warunki instalacji terminali do akceptacji kart płatniczych.

Terminale dodatkowo posiadają funkcję:

  • cash back umożliwiającą wypłacenie gotówki przy okazji płatności kartą za zakupy i usługi
  • PREPAID polegającą na doładowaniu do telefonów komórkowych

Korzyści dla Twojej firmy:

  • zwiększenie przychodów z tytułu utrzymania dotychczasowych klientów i pozyskania nowych
  • konkurencyjność - nowoczesny wizerunek firmy
  • szybsza obsługa dzięki nowoczesnym technologiom
  • zmniejszenie ryzyka i kosztów obsługi gotówki (przeliczanie, przechowywanie, transport)
  • bezpieczeństwo i oszczędności spowodowane obrotem bezgotówkowym
  • wykluczenie możliwości straty z tytułu oszustwa, np. fałszywa gotówka
  • akceptacja wszystkich rodzajów kart zgodnie z obecnie obowiązującymi światowymi standardami bezpieczeństwa
  • wsparcie serwisowe

Terminal płatniczy za „0” zł! Skorzystaj z programu „Polska Bezgotówkowa”

Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie przystąpił do Ogólnopolskiego Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego i oferuje przedsiębiorcom bezpłatny terminal płatniczy!

Kampania prowadzona jest przez Fundację Polska Bezgotówkowa, a jej założeniem jest upowszechnienie i zwiększenie liczby sieci punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności kartami. Program stanowi wspólną inicjatywę agentów rozliczeniowych, wydawców, organizacji płatniczych i realizowany jest przy udziale i wsparciu Związku Banków Polskich oraz Ministra Rozwoju i Finansów.

Kto może przystąpić do Programu?

Program Polska Bezgotówkowa skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które przez ostatnie 12 miesięcy nie korzystały z rozwiązań do obsługi płatności kartowych i posiadają maksymalnie 5 placówek detalicznych. Przedsiębiorca, który zdecyduje się przyłączyć do Programu, otrzyma bezpłatnie maksymalnie trzy terminale do akceptacji kart oraz pokrycie kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez okres 12 miesięcy.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, którzy nie posiadają jeszcze terminala do skorzystania z niepowtarzalnej  oferty.

Szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy Banku Spółdzielczego w Łaskarzewie.