Inwestuj i rozwijaj swoje gospodarstwo

Kredyt inwestycyjny umożliwia sfinansowanie przedsięwzięć, które przyczynia się do powiększenia majątku i rozwoju gospodarstwa rolnego.

Kredyt inwestycyjny to efektywne źródło finansowania inwestycji w gospodarstwie. Daje możliwości sfinansowania nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta,

a w szczególności finansowanie przedsięwzięć nowych i rozwojowych:

Kredyt inwestycyjny może być udzielony na okres nawet do 15 lat.

Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem

Dlaczego warto?

optymalne planowanie inwestycji

długi okres spłaty pozwala na rozsądne zaplanowanie przedsięwzięcia​

finansowanie inwestycji

finansowanie znacznej części inwestycji ze źródeł zewnętrznych

poprawa płynności

kredyt nie blokuje środków bieżących

efektywne zarządzanie

wspomaga zarządzanie finansami firmy

Atuty kredytu - przegląd cech: