Finansowanie potrzeb związanych z produkcją rolniczą gospodarstwa

Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej i usług jest kredytem obrotowym w rachunku kredytowym na cele rolnicze.

Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej jest kredytem obrotowym o charakterze nieodnawialnym, udzielanym na okres do 12 miesięcy. Maksymalna dostępna kwota kredytu jest uzależniona od powierzchni posiadanych/dzierżawionych użytków rolnych.

Kredyt przeznaczony na:

  • zakup nawozów mineralnych i środków ochrony roślin
  • zakup kwalifikowanego materiału siewnego, sadzeniaków, nasion, warzyw, materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień sadów i plantacji
  • zakup pasz i koncentratów paszowych oraz opału
  • zakup oleju napędowego do ciągników i kombajnów
  • zakup zwierząt hodowlanych (warchlaków, cieląt na opasy, owiec, kóz)
  • wykonanie drobnych remontów budynków mieszkalnych i gospodarczych
  • zakup innych środków do produkcji rolnej oraz materiałów i usług niezbędnych do wykonania w gospodarstwie