Finansowanie potrzeb związanych z produkcją rolniczą gospodarstwa

Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej i usług jest kredytem obrotowym w rachunku kredytowym na cele rolnicze.

Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej jest kredytem obrotowym o charakterze nieodnawialnym, udzielanym na okres do 12 miesięcy. Maksymalna dostępna kwota kredytu jest uzależniona od powierzchni posiadanych/dzierżawionych użytków rolnych.

Kredyt przeznaczony na: