Dla potrzeb Twojego gospodarstwa

Kredyt w rachunku kredytowym, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą. Kredyt może być dodatkowym źródłem finansowania majątku gospodarstwa rolnego i znacznie poprawić jej bieżące działanie.
Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności rolniczej, ​a w szczególności na finansowanie:

Kredyt obrotowy może być udzielony na okres nawet 13 lat.

Każde uruchomienie transzy, dokonane w ciężar rachunku kredytowego powoduje zmniejszenie o wykorzystaną kwotę dostępnych środków pieniężnych w ramach kredytu i uniemożliwia ponowne jej wykorzystanie.

Maksymalna kwota kredytu uzależniona od posiadanej zdolności kredytowej.

Dlaczego warto?

komfort

ułatwia utrzymanie bieżącej płynności gospodarstwa

więcej możliwości

dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności rolniczej

zabezpieczenie

zróżnicowane formy zabezpieczenia

elastyczność

elastyczność w spłacie kredytu i szerokie możliwości wykorzystania przyznanych środków

Atuty kredytu - przegląd cech: