Dla potrzeb Twojego gospodarstwa

Kredyt w rachunku kredytowym, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą. Kredyt może być dodatkowym źródłem finansowania majątku gospodarstwa rolnego i znacznie poprawić jej bieżące działanie.
Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności rolniczej, ​a w szczególności na finansowanie:

  • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych
  • jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług
  • terminowych rozliczeń z tytułu podatków

Kredyt obrotowy może być udzielony na okres nawet 13 lat.

Każde uruchomienie transzy, dokonane w ciężar rachunku kredytowego powoduje zmniejszenie o wykorzystaną kwotę dostępnych środków pieniężnych w ramach kredytu i uniemożliwia ponowne jej wykorzystanie.

Maksymalna kwota kredytu uzależniona od posiadanej zdolności kredytowej.

Dlaczego warto?

komfort

ułatwia utrzymanie bieżącej płynności gospodarstwa

więcej możliwości

dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności rolniczej

zabezpieczenie

zróżnicowane formy zabezpieczenia

elastyczność

elastyczność w spłacie kredytu i szerokie możliwości wykorzystania przyznanych środków

Atuty kredytu - przegląd cech:

  • pozwala na sfinansowanie bieżących potrzeb gospodarstwa lub bieżących płatności - tak, aby zachować płynność i ciągłość w prowadzonej działalności
  • finansowanie bieżących wydatków - korzystna forma finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności rolniczej
  • poprawa płynności finansowej gospodarstwa - skutecznie poprawia płynność prowadzonej działalności w przypadku nieregularnych wpływów
  • niski koszt kredytu - negocjowane warunki kredytowania oraz możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów
  • kredyt nieodnawialny - przekazany do dyspozycji Klienta jednorazowo lub w transzach. Każda wypłata środków z kredytu powoduje zmniejszenie dostępnego salda kredytu
  • może stanowić znakomite uzupełnienie środków finansowych, którymi dysponuje gospodarstwo