Inwestuj i rozwijaj swoje gospodarstwo korzystając z dotacji Funduszy Europejskich.

Kredyt inwestycyjny Unia Biznes to produkt bankowy wykorzystywany przez beneficjentów funduszy unijnych.

Kredyt inwestycyjny Unia Biznes przeznaczony jest dla tych klientów Banku, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej. Kredytem mogą zostać sfinansowane nakłady inwestycyjne związane ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego gospodarstwa, a w szczególności finansowanie:

1. Przedsięwzięć nowych i rozwojowych:

2. Modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku

3. Innych nakładów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych oraz programów krajowych