Odnawialne środki finansowe dla Twojego gospodarstwa

Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

To kredyt odnawialny o ustalonym limicie w rachunku bieżącym.

W okresie obowiązywania umowy może być wykorzystywany wielokrotnie.
Jest korzystną formą finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Kredyt przyznawany jest na pokrycie bieżących zobowiązań i należności, skutecznie poprawia płynność finansową gospodarstwa.

Dlaczego warto?

więcej możliwości

w ramach dostępnego limitu kredytowego możesz wielokrotnie zadłużać się i spłacać kredyt odpowiednio do potrzeb i możliwości gospodarstwa

finansowanie bieżące

dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności gospodarstwa

efektywne zarządzanie

wspomaga zarządzanie finansami gospodarstwa, poprawia sytuację finansową i daje możliwość skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych

oszczędność

wszelkie wpływy na rachunek zmniejszają saldo zadłużenia, obniżając koszt kredytu

Atuty kredytu - przegląd cech: