Odnawialne środki finansowe dla Twojego gospodarstwa

Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

To kredyt odnawialny o ustalonym limicie w rachunku bieżącym.

W okresie obowiązywania umowy może być wykorzystywany wielokrotnie.
Jest korzystną formą finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Kredyt przyznawany jest na pokrycie bieżących zobowiązań i należności, skutecznie poprawia płynność finansową gospodarstwa.

Dlaczego warto?

więcej możliwości

w ramach dostępnego limitu kredytowego możesz wielokrotnie zadłużać się i spłacać kredyt odpowiednio do potrzeb i możliwości gospodarstwa

finansowanie bieżące

dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności gospodarstwa

efektywne zarządzanie

wspomaga zarządzanie finansami gospodarstwa, poprawia sytuację finansową i daje możliwość skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych

oszczędność

wszelkie wpływy na rachunek zmniejszają saldo zadłużenia, obniżając koszt kredytu

Atuty kredytu - przegląd cech:

  • na dowolny cel - środki z kredytu możesz przeznaczyć na dowolny cel związany z bieżącą działalnością rolniczą
  • finansowanie należności i zobowiązań - umożliwia regulowanie bieżących zobowiązań oraz finansowanie należności krótkoterminowych
  • inansowanie bieżących wydatków - korzystna forma finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności rolniczej
  • poprawa płynności finansowej - skutecznie poprawia płynność gospodarstwa w przypadku nieregularnych wpływów
  • niski koszt kredytu - wszelkie wpływy na rachunek zmniejszają saldo zadłużenia, obniżając koszt kredytu
  • odnowienie kredytu - kredyt udzielany jest na okres 12 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużania kredytu na dalsze okresy
  • wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb oraz wysokości i obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy oraz jego zdolności kredytowej
  • szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych
  • każda wpłata na rachunek zmniejsza lub likwiduje zadłużenie kredytu