Lokaty terminowe pozwalają na lokowanie pieniędzy na z góry określone przez Klienta okresy, zapewniając efektywne zagospodarowanie Państwa środków.

Z posiadania lokat wynikają następujące korzyści:

bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych

pewność zysku

szeroka dostępność

wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku

Aktualne okresy wraz z oprocentowaniem wkładów oszczędnościowych w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie:

1. Lokaty do kwoty 49.999 zł

2. Lokaty od kwoty 50.000 zł do kwoty 99.999 zł

3. Lokaty od kwoty 100.000 zł

Minimalne kwoty wkładu:

Waluta lokaty:

Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego.

Z góry wiadomo, ile otrzymasz odsetek, jeśli dotrzymasz lokatę do końca okresu umownego. Lokata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach obsługi i oprocentowania obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania, o ile Klient nie zdecyduje inaczej.

Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Łaskarzewie, a nasi Pracownicy zaproponują najbardziej korzystne rozwiązanie.

Aby otworzyć lokatę należy: