Lokaty terminowe pozwalają na lokowanie pieniędzy na z góry określone przez Klienta okresy, zapewniając efektywne zagospodarowanie Państwa środków.

Z posiadania lokat wynikają następujące korzyści:

bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych

pewność zysku

szeroka dostępność

wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku

Aktualne okresy wraz z oprocentowaniem wkładów oszczędnościowych w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie:

1. Lokaty do kwoty 49.999 zł

 • terminowe 1 – miesięczne – 0,03 %
 • terminowe 2 – miesięczne – 0,04 %
 • terminowe 3 – miesięczne – 0,05 %
 • terminowe 6 – miesięczne – 0,07 %
 • terminowe 12 – miesięczne – 0,10 %
 • terminowe 24 – miesięczne – 0,20 %
 • terminowe 36 – miesięczne – 0,40 %

2. Lokaty od kwoty 50.000 zł do kwoty 99.999 zł

 • terminowe 6 – miesięczne – 0,10 %
 • terminowe 12 – miesięczne – 0,20 %
 • terminowe 24 – miesięczne – 0,40 %

3. Lokaty od kwoty 100.000 zł

 • terminowe 6 – miesięczne – 0,20 %
 • terminowe 12 – miesięczne – 0,30 %
 • terminowe 24 – miesięczne – 0,50 %

Minimalne kwoty wkładu:

 • dla lokat terminowych 1 i 2 miesięcznych – 5.000 zł
 • dla pozostałych lokat – 2.000 zł

Waluta lokaty:

 • Polski złoty (PLN)

Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego.

Z góry wiadomo, ile otrzymasz odsetek, jeśli dotrzymasz lokatę do końca okresu umownego. Lokata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach obsługi i oprocentowania obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania, o ile Klient nie zdecyduje inaczej.

Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Łaskarzewie, a nasi Pracownicy zaproponują najbardziej korzystne rozwiązanie.

Aby otworzyć lokatę należy:

 • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość
 • podpisać umowę
 • wpłacić zadeklarowaną kwotę