Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy przeznaczony dla Klientów indywidualnych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku.

Podstawowy Rachunek Płatniczy zapewnia:

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
  • 0 zł za wydanie, wznowienie i obsługę karty płatniczej, w tym wypłaty z bankomatów
  • 0 zł za dostęp do bankowości internetowej
  • 5 bezpłatnych operacji bankowych w tym: wpłat i wypłat gotówkowych oraz przelewów krajowych

Podstawą założenia rachunku jest złożenie wniosku wraz z oświadczeniem informującym, iż Klient nie jest właścicielem żadnego rachunku płatniczego.