Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy przeznaczony dla Klientów indywidualnych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku.

Podstawowy Rachunek Płatniczy zapewnia:

Podstawą założenia rachunku jest złożenie wniosku wraz z oświadczeniem informującym, iż Klient nie jest właścicielem żadnego rachunku płatniczego.