Rachunek a’vista (płatny na każde żądanie) to rachunek potwierdzony książeczką oszczędnościową ułatwiający oszczędzanie. Książeczka Banku z wkładem oszczędnościowym płatnym na każde żądanie jest dowodem posiadania wkładu oszczędnościowego w Banku.

Posiadanie rachunku a’vista to wygoda i bezpieczeństwo Twoich oszczędności:

  • bezpłatne otwarcie rachunku
  • swobodny dostęp – wpłacasz i wypłacasz swoje środki w dowolnym momencie
  • pewność i bezpieczeństwo - środki zgromadzone w Banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny