Rachunek a’vista (płatny na każde żądanie) to rachunek potwierdzony książeczką oszczędnościową ułatwiający oszczędzanie. Książeczka Banku z wkładem oszczędnościowym płatnym na każde żądanie jest dowodem posiadania wkładu oszczędnościowego w Banku.

Posiadanie rachunku a’vista to wygoda i bezpieczeństwo Twoich oszczędności: