Koronawirus – działania pomocowe dla przedsiębiorców, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych

Szczegóły rozwiązań dla przedsiębiorców, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych

Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania pozwalające m.in.: odroczyć ratę kredytu lub odnowić okres kredytowania.

Proponujemy zawieszenie:

  • części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu
  • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 3 miesięcy
  • raty odsetkowej na okres do 3 miesięcy

Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:

  • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia
  • po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności
  • w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność jednorazowa w uzgodnionym terminie

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć:

  • kredytów obrotowych
  • kredytów inwestycyjnych

Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłat rat znajduje się TUTAJ

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

  • listownie/kurierem na adres: Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie, ul. Duży Rynek 31, 08-450 Łaskarzew, z dopiskiem „Odroczenie rat COVID – 19”
  • w Oddziałach Banku Spółdzielczego w Łaskarzewie

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.
Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać w Oddziale Banku

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Oddziały Banku mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia.